פסלים מעיסת נייר

מבחר של חיות ודמויות אנושיות מפוסלות מפייפרמשה בעבודת יד.

עיסת נייר מתקבלת מתהליך ירוק של מחזור נייר ודחיסתו. התוצאות המרהיבות לפניכם...

פסלי חיות מפייפרמשה (עיסת נייר)
דמויות מפוסלות מפייפרמשה (עיסת נייר)