תקנון ותנאי שימוש

הזמנה/רכישה באתר

1. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר והוסיפו לסל הקנייה, במעבר לסל הקנייה ולהמשך ביצוע הקנייה יש למלא פרטים כגון שם, כתובת לקבלת המשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד ומספר כרטיס אשראי.

 2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, דל'ארטה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוח.ה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

3. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח.ה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

4. עם קבלת ההזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה. 

5. פרטי ההזמנה כפי שהזינ.ה הלקוח.ה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר . רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות

6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצע.ת הפעולה הודעה מתאימה על כך ותידרש למסור אמצעי תשלום אחר. 

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא דל'ארטה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש.ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח.ה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר בפועל אינו קיים במלאי החברה ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח.ה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.ה.

8. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

9. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח.ה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה,או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה או במלאי של יצרן הפריט, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.


אספקה ומשלוחים 

1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברת השילוח HFD ובמסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה. הלקוח יקבל בהודעה מספר מעקב ויוכל לקבל מידע על סטטוס החבילה באתר החברה.

2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר.ה הלקוח.ה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

3. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל. 

4. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

5. המזמין יקבל הודעות מחברת השילוח לתיאום המסירה, ובאחריותו לענות להן ולקבל את ההזמנה ישירות לידיו. לקוח שיבחר אחרת, האחריות לשלמות המשלוח וקבלתו תחול עליו בלבד.

6. במידה והמשלוח הגיע שלא בשלמותו, יש להודיע לנו על כך תוך 24 שעות, ולצרף תמונה של האריזה והפריט הפגום.

החלפות והחזרות

1 "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981".

2. בידי המזמינ.ה (ולא הנמענ.ת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: לא נעשה כל שימוש בפריט והוא מוחזר במצב בו הגיע. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי בניקוי עמלת ביטול של מינימום 9 ש"ח ועד ל 5% מסכום הקנייה (או 100 שח, הנמוך מבניהם)  ועלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינ.ה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

* דל'ארטה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה.

*  לקוח.ה המעוניינים להחזיר את הפריט, במידה ועומד בקריטריונים להחזרה ושלא נעשה בו שימוש, והוא באריזתו המקורית, ידאגו להשיבו לדל'ארטה תוך 14 יום מקבלתו. 

* זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד 14 יום (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה 

3. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

4. אופן החזרת הפריטים - במידה ומתקיימים התנאים והלקוח.ה מעוניינ.ת להחזיר את הפריט,תיצור קשר טלפוני ותדאג להעברת הפריט לחנות דל'ארטה, ברחוב אשתורי הפרחי 9, ת"א 6274308 על חשבונו.ה

5. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט בגובה זהה לגובה הזיכוי לשימוש באתר בלבד \ בחנות בלבד.

6. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח.ה אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. 

באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע שהלקוחה הביעה עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) - שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילמה, ללא ניכוי.

7. החזר כספי חל על מוצרים שעלותם 50 ₪ ומעלה.

אחריות דל'ארטה

1 .דל'ארטה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש.ת ו/או לגולש.ת ו/או למזמינ.ה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את דל'ארטה ו/או את הנהלת האתר.

3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא דל'ארטה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. דל'ארטה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

6. הנהלת האתר ו\או דל'ארטה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח.ה סבור.ה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו,  מוזמנ,ת לפנות טלפונית ואנו נטפל כמיטב יכולתנו ובצורה היעילה ככל שניתן.

1.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

8. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

9. השם del-arte וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

10. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

רכישה מהנה, בטוחה ומוצלחת!