ברכת הבית

באינטרפטציה שלנו...

לוח ברכות עם מילים טובות והרבה כוונה טובה!