מילים חתוכות

מבחר מילים חתוכות מעץ בעבודת יד. ניתן להזמין כל מילה בכל צבע.