חתולים על מדף

דמויות חתולים ממתכת בחיתוך לייזר להניח על מדף

חתולים על מדף

55.00

לכל חתול משטח מתכת המתיישב ומתקבע עם דו"צ למדף