בן גוריון על הראש

יציקה מקורית מפולירייזן

בן גוריון על הראש

גובה 21 ס"מ

289.00