צטעלאך

לוח עץ נתלה עם פנקס ועפרון לרשימות

צטעלאך

מידה 18X25 ס"מ

79.00