המראות התאטרליות הן מהפריטים המזוהים עמנו ביותר, והן צומחות עמנו כל השנים הארוכות שאנחנו יוצרים. הצבע והחיוך שהם מהדי.אן.אי שלנו, מובאים לידי ביטוי בשלמותן, והאמירה ההומוריסטית שלהן, היא אמירתנו לעולם! ;)