מעמד לספרים גיבור.ת על

תומכת ספרים "גיבורת על" Supergal תומכת ספרים שמדמה גיבורת על מחזיקה את הספרים שלא יפלו. מתנה מקורית

 
הוראות:
- הכנסו את דופן התומך בין כריכת הספר (כריכה רכה) לדף הראשון (או האחרון).
- השעינו ספרים נוספים על הספר עד למילוי כל שטח בסיס התומך.
- הצמידו את היד המגנטית של גיבור העל עד להידוק הכריכה.
- ניתן להשעין ספרים נוספים על הספרים המצויים על התומך.