מגנט למדיח

מגנט לסימון מצב הכלים במדיח, למניעת תקלות ואי הבנות...