מגנט למדיח

מגנט לסימון מצב הכלים במדיח, למניעת תקלות ואי הבנות...

מגנט למדיח

29.00