אז דאגנו גם לה, מתוך כבוד (שלא לומר פחד) והערכה, לתרבות, לזיכרון ולשפה...והרי לכם מבחר רעיונות:

בתמונה, לוח הפולניה המתזכרת (שוב ושוב...), לוח הצטעאלך (פתקים באידיש), מבחר תמונות קומיקס עם משפטי אידיש הצרובים בזיכרון הקולקטיבי (בדוגמה; "אני כבר אשב לי בחושך לבד..."), כיסוי טישו לתיק שעליו המילה (הקצרה) געזונטהאייט ׁ(לבריאות) וקופסה בשביל הכל הפיצפקעס....