ציפור תיל

פיסול מחוט ברזל במלאכת יד

* בצירוף הכרטיס "שנת מעוף"