בשבילה\בשבילו

אהבה היא נס שיש לטפח! לפניכם כמה רעיונות...