כוסות ציפורים

כוסות תרמיות מאוירות בציפורי א"י

כוסות ציפורים

גובה 16 ס"מ

119.00

* איור יעל נעמן