צטעלאך

לוח עץ נתלה עם מקום ייעודי לפנקס רשימות (כלול) ותושבת לכלי כתיבה.

צטעלאך

מידות הלוח: 18 ס"מ * 24 ס"מ

נא לבחור בפריט הרצוי: *
69.00