בסיס עץ עם נורה לתליה על הקיר

רכיב חשמל שניתן לצרף לאהילי הצד

בסיס עץ עם נורה לתליה על הקיר

95.00

בסיס נתלה על קיר באמצעות מסמר, מתג הפעלה על כבל החשמל. תוספת לאהיל צד, במידה ואין נקודת חשמל  להתקין אותו עליה.