מחברת עטיפת תקליט

כריכה קשה ממוחזרת מעטיפת התקליט

מחברת עטיפת תקליט

מכילה דפי שורות שמהצד השני חלקים

79.00