יומן שנתי לחיים שמחים יותר - מהדורה מתומצתת

יומן שנתי 2021-22, לאימון חשיבה חיובית, המהדורה המתומצתת!