יומן קטן ממוחזר 2020-21

יומנים קטנים ממוחזרים מכריכות ספרים ישנות

יומן קטן ממוחזר 2020-21

מידות: 11*18 ס"מ

69.00

לכל יומן סגירת גומי, סימניה ומקום ייעודי לעט. נא בחרו במספר היומן בוא אתן.ם מעוניינות.ים.

 
יומן מס' 2
יומן מס' 3
יומן מס. 4
יומן מס. 5
יומן מס. 6
יומן מס. 7
פנים היומן